Inscripción ISMS 2020

Curset: Planificació per a la conservació sistemàtica: introducció us d’eines “MARXAN” en ambients marins

15,00

Vinculat a: REMAR.

Destinataris: investigadors I estudiants interessats en la planificació per a la conservació espacial marina a través de la implantació de xarxes  d’àrees protegides o de gestió.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 10-13 h i 15-18 h.

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona.

Categoria:
Descripció

Vinculat a: REMAR.

Destinataris: investigadors I estudiants interessats en la planificació per a la conservació espacial marina a través de la implantació de xarxes  d’àrees protegides o de gestió.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 10-13 h i 15-18 h.

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona.

Nom i filiació del coordinador del curset: Virgilio Hermoso (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, CTFC).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): Joan Navarro (ICM).

Programa: el curset se centrarà en la introducció a la planificació per a la conservació sistemàtica i en demostrar com utilitzar Marxan per al disseny de xarxes d’Àrees Protegides. Marxan és una eina de planificació espacial àmpliament utilitzada per ajudar en la presa de decisions de manera transparent i objectiva. En el curset s’atendrà especialment a l’aplicació de Marxan en el disseny d’Àrees Marines Protegides (MPAs), amb l’accent en les qüestions de connectivitat.

Preu: 15€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.