Inscripció

COM INSCRIURE EN L’EDICIÓ ONLINE?

Tot el procés d’inscripció en 4 passos:

iniciar-pedido

Cliqui en el botó “Començar inscripció

elegir

Afegeixi a la seva comanda el que necessiti:

– Inscripció online

– Cursets intensius

opciones-pago

Finalitzi la seva comanda, ompli el formulari amb les dades necessàries i triï el mètode de pagament.

– Hi ha disponibles diferent mètodes de pagament, inclòs el pagament per administracions

finalizar

Inscripció completada!

– Rebrà al seu correu els detalls de la seva comanda.

TARIFES – Nova tarifa online

 

Estudiants

 

Professionals

 

Reduïda

Online!

 

150€

 

250€

 

Normal

 

180€

 

290€

 

Tardana

 

210€

 

330€

 

CURSETS INTENSIUS – Ara online!

L’ISMS 2020 posa a disposició de les persones interessades uns cursets d’especialització sobre diversos temes relacionats amb el simposi.

Des de la transformació d’aquesta edició a celebració online, l’organització ha estat treballant per a convertir aquesta oferta de cursets també a format online i ha estat possible en 3 d’ells.

Qui desitgi participar en algun d’aquests cursets cal que s’inscrigui i aboni l’import especificat per cadascun d’ells*.

 

*Els preus estan destinats a cobrir les despeses de gestió, de materials i/o del personal que col·labori en el desenvolupament dels cursets.

 

Vegeu a continuació tota la informació dels cursets i la inscripció:

Taller d’identificació de microplàstics per espectroscòpia infraroja de transformada de fourier (FT-IR)

Vinculat a: BAMAR.

Destinataris: usuaris no experts interessats en la FT-IR per la caracterització de la composició de microplàstics.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 15-17 h.

Lloc: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) de la UB.

Nom i filiació de la coordinadora del curset: Núria Ferrer (CCiTUB).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): William de Haan y Anna Sanchez Vidal (UB).

Programa: hom abordarà els principals aspectes necessaris per la correcta identificació de microplàstics, des de la preparació de mostres fins la pràctica de mesures amb FT-IR i l’anàlisi de les dades obtingudes.

Preu: 20€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.

Redacció de textos científics (en anglès)

Vinculat a: ISMS, SIQUIMAR, BAMA i REMAR.

Destinataris: investigadors joves interessats en millorar les seves capacitats de redacció científica en anglès.

Places:  20.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 10-13 h i 15-18 h.

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona.

Nom i filiació dels coordinadors del curset: Josep Lluís Pelegrí i Pedro Elósegui (ICM).

Programa: per a deseixir-se amb èxit en Ciència no n’hi ha prou amb tenir un bon bagatge de coneixements  teòrics ni amb posseir capacitats tècniques innovadores. També és necessari desenvolupar capacitats de redacció científica que facilitin la comunicació eficaç de les teves idees i resultats. Els teus artícles i sol·licituds han de ser atractius i informatius, de manera que siguin llegits i citats. En aquest curset revisarem alguns dels fonaments per a escriure de forma més efectiva. Abordarem els aspectes principals d’estil en el camp de la redacció científica, incloent els aspectes bàsics sobre com dissenyar, elaborar i redactar la versió final del teu article.

Preu: 15€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu

Planificació per a la conservació sistemàtica: introducció us d’eines “MARXAN” en ambients marins

Vinculat a: REMAR.

Destinataris: investigadors I estudiants interessats en la planificació per a la conservació espacial marina a través de la implantació de xarxes  d’àrees protegides o de gestió.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 10-13 h i 15-18 h.

Lloc: Institut de Ciències del Mar (ICM), Passeig Marítim de la Barceloneta, 37-49, 08003 Barcelona.

Nom i filiació del coordinador del curset: Virgilio Hermoso (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, CTFC).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): Joan Navarro (ICM).

Programa: el curset se centrarà en la introducció a la planificació per a la conservació sistemàtica i en demostrar com utilitzar Marxan per al disseny de xarxes d’Àrees Protegides. Marxan és una eina de planificació espacial àmpliament utilitzada per ajudar en la presa de decisions de manera transparent i objectiva. En el curset s’atendrà especialment a l’aplicació de Marxan en el disseny d’Àrees Marines Protegides (MPAs), amb l’accent en les qüestions de connectivitat.

Preu: 15€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.

Utilització de nous traçadors isotòpics radiogènics en Oceanografia química (Cancel·lat)

Curset cancel·lat

 

Aquest curs finalment no es podrà celebrar donada la impossibilitat de convertir-lo a format online. L’organització procedirà a contactar amb les persones inscrites en aquest curs per tramitar les devolucions íntegres de l’import pagat. Preguem que disculpin les molèsties ocasionades.

Vinculat a: SIQUIMAR.

Destinataris: Investigadors i estudiants interessats en noves eines geoquímiques per als estudis en oceanografia química.

Places: 10 (2 grups de 5 persones).

Data i horari: 30 de juny de 2020, 10-13 h i 15-18 h.

Lloc: Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Facultat de Ciències de la Terra, i Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) de la UB.

Nom i filiació del coordinador del curset: Leopoldo D. Pena (UB).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): Ester García Solsona y Eduardo Paredes (UB).

Programa: tècniques de purificació de mostra al laboratori ultranet LIRA (Laboratori d’Isòtops Radiogènics i Ambientals). Eines analítiques necessàries per aquesta mena d’anàlisis (MC-ICPMS, Panthalassa). Es prestarà atenció especial als isòtops de neodimi (Nd) y a les terres rares (REE) a l’aigua de mar.

Preu: 15€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.

Necròpsia d’aus marines i extracció de mostres per l’anàlisi de microplàstics i contaminants (Cancel·lat)

Curset cancel·lat

 

Aquest curs finalment no es podrà celebrar donada la impossibilitat de convertir-lo a format online. L’organització procedirà a contactar amb les persones inscrites en aquest curs per tramitar les devolucions íntegres de l’import pagat. Preguem que disculpin les molèsties ocasionades.

Vinculat a: BAMAR.

Destinataris: interessats (-es) en la necròpsia i mostreig de teixits de vertebrats.

Places: 15.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 14-18 h.

Lloc: Laboratoris del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, UB.

Nom i filiació del coordinador del curset: Jacob González-Solís Bou (UB).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): Anna Sanchez Vidal, Leia Navarro, Motserrat Vanerio, Mariona Sardà y Jessica Borrego (UB).

Programa: introducció a l’ús de teixits de vertebrats per a l’estudi de les condicions ambientals del medi marí, amb èmfasi en els microplàstics. Dissecció d’aus marines de diverses espècies a càrrec d’especialistes.

Preu: 10€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.

Ciència ciutadana per a conèixer l'abast de la brossa marina (Cancel·lat)

Curset cancel·lat

 

Aquest curs finalment no es podrà celebrar donada la impossibilitat de convertir-lo a format online. L’organització procedirà a contactar amb les persones inscrites en aquest curs per tramitar les devolucions íntegres de l’import pagat. Preguem que disculpin les molèsties ocasionades.

Vinculat a: BAMAR.

Destinataris: interessats (-es) en la problemàtica de les deixalles marines i en l’aportació ciutadana per una millor diagnosi de la situació i l’eventual proposta de solucions.

Places: 50.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 15-17 h.

Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta, Barcelona.

Nom i filiació de la coordinadora del curset: Blanca Bassas Portús (Surfrider Spain).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): estudiants del grau de Ciències del Mar de la UB.

Programa: com pot col·laborar la ciència ciutadana en l’obtenció de dades per a estudis científics mitjançant projectes centrats en la quantificació de les deixalles marines. Disseny d’un projecte de ciència ciutadana. Protocol de mostratge i presa de dades en primera persona (tasca del ciutadà) en el marc d’un projecte vigent. Gestió de dades aportades pel ciutadà a partir de l’experiència de científics i ONGs. Beneficis i dificultats d’aquesta mena de projectes.

Preu: 15€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.

Nota: el curset només es farà si hi ha un mínim de 15 inscrits.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ i DEVOLUCIÓ

La cancel·lació de la compra (inscripció) cal sol·licitar-la per escrido mitjançant correu electrònic. Las cancel·lacions realitzades per telèfon no seran tingudes en compte.

 

Quan se sol·liciti la cancel·lació i devolució de la inscripció i/o reserva d’allotjament, degut a la no acceptació d’una comunicació oral o pòster, fins 10 dies naturals després de la data de notificació d’acceptació o no acceptació de contribucions per part de l’ISMS, es retornarà l’import íntegre de la compra.

 

Quan les cancel·lacions es realitzin abans del dia 31 de març de 2020, inclòs, es tornarà l’import íntegre de la compra excepte un 10% de la mateixa en concepte de despeses de gestió.

 

Quan les cancel·lacions es realitzin entre l’1 d’abril del 2020 i el 18 de maig de 2020, ambdós inclosos, es tornarà el 50% de l’import de la compra realitzada.

 

Després del 18 de maig de 2020, no s’acceptaran cancel·lacions, ni es realitzaran devolucions.

 

Atenció!

Totes les peticions de cancel·lació han de ser enviades per escrit, mitjançant correu electrònic adreçat a administracion@isms.cat, abans de les dates prèviament assenyalades.