ISMS | VII International Symposium on Marine Sciences

VII International Symposium on Marine Sciences (ISMS 2020)

Congrés de caràcter biennal, organitzat per les sis universitats espanyoles en que s’imparteix el grau en Ciències del Mar (Alacant, Barcelona, Cadis, Las Palmas de Gran Canaria, Catòlica de València i Vigo).

 

L’ISMS, la primera edició del qual fou el 2007, aglutina la pràctica totalitat de línies d’activitat en el dilatat àmbit de les Ciències del Mar i és un lloc d’encontre consolidat entre investigadors (sèniors i júniors, incloent doctorands) i professionals, així com una oportunitat excel·lent perquè els estudiants avançats exposin els resultats dels seus Treballs de Fi de Grau (TFGs) i Treballs de Fi de Màster (TFMs).

 

Un conjunt de ponents de sessions plenàries de primer nivell mundial i una participació internacional que hom vol que sigui el més àmplia possible completen l’atractiu de l’ISMS.

 

Hom prioritzarà el caràcter transdisciplinari de les sessions i la presència de la Ciència Ciutadana a fi de reforçar les connexions entre disciplines i entre elles i la societat, així com per afavorir la reflexió conjunta.

Llibre de resums

Descarregueu el llibre de resums aquí

Àrees Temàtiques

Tant l’ISMS como les trobades associades (SIQUIMAR, BAMAR i REMAR) donen cobertura a la pràctica totalitat de temàtiques en l’extens àmbit de les Ciències del Mar. Per tant, totes les contribucions sobre qualsevol temàtica relacionada amb les Ciències del Mar són benvingudes.

S’indiquen a continuació, per l’ISMS 2020, les àrees temàtiques que hom considera particularment rellevants en el context actual de la recerca en Ciències del Mar, en relació amb las quals s’encoratja especialment als participants a presentar contribucions. Per cada àrea temàtica s’inclou, a més, una selecció de Grans Reptes. Les contribucions que responguin a algun dels Grans Reptes identificats rebran el distintiu de “Contribució Gran Repte”.

Biodiversitat marina marina

GR: Inventaris i gestió de dades
GR: Erosió de la biodiversitat
GR: Biodiversitat i funció

Ecosistemes marins

GR: Vulnerabilitat d’ecosistemes marins i escenaris futurs de canvi
GR: Seguiment d’organismes marins: vers una comprensió avançada de la dinàmica de poblacions
GR: Invasions, transformacions i transicions crítiques
GR: Serveis ecosistèmics

Microbiologia, genètica, biotecnologia i biologia molecular

GR: Inventaris mundials de biodiversitat microbiana
GR: Productes naturals
GR: Eines moleculars per l’estudi d’organismes marins

Geociències marines

GR: Comprensió i mitigació de riscos geològics
GR: Georecursos marins
GR: Programes a gran escala de cartografia submarina
GR: La transformació accelerada del fons marí per impactes antropogènics

Oceanografia química i biogeoquímica

GR: Impacte del Canvi Climàtic en els cicles biogeoquímics
GR: Noves eines en oceanografia química

Les bases físiques de les Ciències del Mar

GR: Impacte del Canvi Climàtic en la circulació global
GR: Connectivitat física i biològica entre poblacions marines

Recursos vius

GR: Gestió sostenible de pesqueries multiespecífiques
GR: Gestió sostenible de pesqueries artesanals
GR: Aqüicultura sostenible

Canvi climàtic i oceà

GR: Solucions climàtiques basades en l’oceà
GR: Adaptació al canvi global
GR: Tropicalització d’ecosistemes marins i canvis en els rangs de distribució d’espècies
GR: Efectes biològics de l’acidificació marina: passat, present i futur
GR: Anàlegs del passat de situacions climàtiques presents i futures

Sistemas costaners i estuaris

GR: Estabilitat de platges i deltes
GR: Eutròfia i anòxia en aigües de transició

Recerca polar polar

GR: vegis la resta d’àrees temàtiques

Gestió del medi marí

Tecnologies i gestió de dades

GR: “Big data” en Ciències del Mar
GR: Observatoris i sistemes autònoms per la monitorització del medi marí
GR: Fonts d’energia del mar

Modelització en Ciències del Mar en Ciencias del Mar

GR: pel seu caràcter transversal, vegis la resta d’àrees temàtiques

Ciència Ciutadana i el Mar: Reptes i Oportunitats

GR: Capitalització dels programes de ciència ciutadana: de les observacions al suport a mesures de gestió basades en evidències científiques
GR: Claus per la perennització, el manteniment i la consolidació dels programes de Ciència Ciutadana

Les ciències socials, els museus i la divulgació en Ciències del Mar

GR: Educació, divulgació i participació
GR: Ús de dades històriques en Ciències del Mar
GR: Els fons marins com a gran jaciment arqueològic
GR: Escenaris socioecològics per l’oceà

Comitè Organitzador Coordinador

Ana María Blázquez Morilla

Universidad Católica de Valencia

Espanya

 

Miquel Canals Artigas

Universidad de Barcelona

Espanya

 

Ana de Luis Margarit

Universidad Católica de Valencia

Espanya

Carolina Mendiguchía

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Miguel Ángel Nombela

Universidade de Vigo

Espanya

Maria Esther Torres Padrón

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Carlos Valle

Universidad de Alicante

Espanya

Comitè Organitzador Local

Miquel Canals

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Marta Coll

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Manuel Espino

Universitat Politècnica de Catalunya

Espanya

 

Galderic Lastras

Universitat de Barcelona

Espanya

Cruz Palacín

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Josep Lluís Pelegrí

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Leopoldo D. Pena

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Cristina Linares

Universitat de Barcelona

Espanya

Javier Romero

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Agustín Sánchez-Arcilla

Universitat Politècnica de Catalunya

Espanya

 

Anna Sánchez-Vidal

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Lluís Cardona

Universitat de Barcelona

Espanya

Comitè Científic

Jacopo Aguzzi

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Teresa Alcoverro

Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CSIC

Espanya

 

Irene Alejo Flores

Universidade de Vigo

Espanya

 

Ignacio Alonso Bilbao

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Xosé Antón Álvarez Salgado

Instituto de Investigaciones Mariñas, CSIC

Espanya

 

David Amblas

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Javier Arístegui Ruiz

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Jesús María Arrieta López Uralde

Instituto Español de Oceanografía, C.O. Canarias

Espanya

 

José Francisco Baeza Carratalá

Universidad de Alicante

Espanya

 

Javier Benavente González

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Ana María Blázquez Morilla

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Miguel Bruno Mejías

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Isabel Cacho

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Antoni M. Calafat

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Jerónimo Chirivella

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Marta Coll

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Joan Baptista Company

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Hugo Corbí

Universidad de Alicante

Espanya

 

Roberto Danovaro

Università Politecnica delle Marche

Itàlia

 

Fidel Echevarría Navas

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Emanuela Fanelli

Università Politecnica delle Marche

Itàlia

 

Fiz Fernández

Instituto de Investigaciones Mariñas, CSIC

Espanya

 

María del Carmen Fernández Puga

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Luis Miguel Fernández Salas

Instituto Español de Oceanografía, C.O. Cádiz

Espanya

 

Aitor Forcada Almarcha

Universidad de Alicante

Espanya

Jesús Forja Pajares

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Eugenio Fraile Nuez

Instituto Español de Oceanografía, C.O. Canarias

Espanya

 

Guillermo Francés Pedraz

Universidade de Vigo

Espanya

 

Ibon Galparsoro

AZTI Tecnalia

Espanya

 

José Rafael García-March

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Jordi García Orellana

Universitat Autònoma de Barcelona

Espanya

 

Josep Mª Gili

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Jorge Guillén

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Francisca Giménez Casalduero

Universidad de Alicante

Espanya

 

Milagrosa (May) Gómez

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Damià Gomis

Universitat de les Illes Balears

Espanya

 

Melchor González Dávila

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

José Carlos González Mejía

Instituto Hidrográfico de la Marina

Espanya

 

Joan Grimalt

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC

Espanya

 

Ángel Guerra

Instituto de Investigaciones Mariñas, CSIC

Espanya

 

Ignacio Hernández Carrero

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Santiago Hernández León

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Francisco Javier Hernández-Molina

Royal Holloway, University of London

Regne Unit

 

Serge Heussner

Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens, CNRS-Universitat de Perpinyà

França

 

José A. Jiménez

Universitat Politècnica de Catalunya

Espanya

 

Vitor Magalhaes

Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Portugal

 

Rafael Mañanes Salinas

Universidad de Cádiz

Espanya

 

Emilio Marañón

Universidade de Vigo

Espanya

 

Jacobo Martín

Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET

Argentina

 

Pere Masqué

Edith Cowan University

Austràlia

Sergio Molina

Universidad de Alicante

Espanya

 

Theodore Train Packard

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Carolina Padrón

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Albert Palanques

Institut de Ciències del Mar, CSIC

Espanya

 

Marta Pascual

Universitat de Barcelona

Espanya

 

Carles Pedrós-Alió

Centro Nacional de Biotecnología, CSIC

Espanya

 

Yoana Del Pilar Ruso

Universidad de Alicante

Espanya

 

Laura Prieto Gálvez

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, CSIC

Espanya

 

Fran Ramil

Universidade de Vigo

Espanya

 

Alfonso A. Ramos Esplá

Universidad de Alicante

Espanya

 

Yassine Ramzi Sghaier

Regional Activity Center for Specially Protected Areas

Tunísia

 

Josep Raventós

Universidad de Alicante

Espanya

 

Ángel Rodríguez Santana

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Joan A. Sánchez-Cabeza

Universidad Nacional Autónoma de México

Mèxic

 

Amanda Sancho

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Magdalena Santana Casiano

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Espanya

 

Carlos Sanz

Universidad de Alicante

Espanya

 

José Tena Medialdea

IMEDMAR, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Espanya

 

Antonio Tovar Sánchez

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, CSIC

Espanya

 

Jesús S. Troncoso

Universidade de Vigo

Espanya

 

Xavier Turón

Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CSIC

Espanya

 

Juan Tomás Vázquez Garrido

Instituto Español de Oceanografía, C.O. Málaga

Espanya

 

Inmaculada Varó

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, CSIC

Espanya

 

Pedro Vélez Belchí

Instituto Español de Oceanografía, C.O. Canarias

Espanya

 

Nardo Vicente

IMBE: Institut Méditeranéen de Biodiversité et Ecologie marine et continentale

França

30 de juny 1 de juliol 2 de juliol 3 de juliol
8:30 – 9:00 Lliurament de documentació, inscripció tardana i col·locació de pòsters
9:00 – 9:30 Plenari: Conferenciant convidat
Martin Jakobsson
“What will be revealed if we map the Arctic Ocean seafloor?”
Plenari: Conferenciant convidat
Ronald Benner
“Climate change and the cycling of refractory dissolved organic matter in the ocean”
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30 Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat
10:30 – 11:00 Cursets intensius

Més informació

Cerimònia d’obertura Sessions paral·leles 3
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
Sessions paral·leles 6
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
11:00 – 11:30 Plenari: Conferenciant convidat
Carles Pedrós-Alió
“Microorganisms and conservation biology”
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30 Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat Presentació convidada: Immaculada Figueroa Rojas, Subdirectora General Adjunta d’Internacionalització de la Ciència, Ministeri de Ciència i Innovació

Mission area “Healthy oceans, seas, coastal and inland waters”, Europe Horizon Framework Programme (2021-27)

Sessions paral·leles 7
Grans reptes ISMS 2020 / Altres temes
(veure Àrees Temàtiques)
12:30 – 13:00 Sessions paral·leles 1
Grans reptes ISMS 2020

(veure Àrees Temàtiques)
13:00 – 13:30 Sessions paral·leles 4
Altres temes
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30 Dinar Dinar Dinar
15:30 – 16:00 Sessions paral·leles 2
Altres temes
Sessions paral·leles 5
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
Sessions paral·leles 8
Altres temes
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 Descans (cafè) Descans (cafè) Descans (cafè)
17:30 – 18:00 Plenari: Conferenciant convidat
Amanda Bates
“Climate resilience in marine protected areas and the ‘Protection Paradox’”
Plenari: Conferenciant convidat
Belén Martín Míguez
“The European Marine Data Seascape: how to stay afloat”
Plenari: Conferenciant convidat
Imogen Napper
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00 Sessió de pòsters 1 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada Sessió de pòsters 2 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada Sessió de pòsters 3 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30 Cerimònia de cloenda
20:30 – 21:00 Festa de benvinguda Sopar estil mediterrani
21:00 – 21:30
21:30 – …..
30 de juny 1 de juliol
8:30 – 9:00 Lliurament de documentació, inscripció tardana i col·locació de pòsters
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00 Cursets intensius

Més informació

Cerimònia d’obertura
11:00 – 11:30 Plenari: Conferenciant convidat
Carles Pedrós-Alió
“Microorganisms and conservation biology”
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30 Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat
12:30 – 13:00 Sessions paral·leles 1
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30 Dinar
15:30 – 16:00 Sessions paral·leles 2
Altres temes
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 Descans (cafè)
17:30 – 18:00 Plenari: Conferenciant convidat
Amanda Bates
“Climate resilience in marine protected areas and the ‘Protection Paradox’”
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00 Sessió de pòsters 1 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:00 Festa de benvinguda
21:00 – 21:30
21:30 – …..
2 de juliol 3 de juliol
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30 Plenari: Conferenciant convidat
Martin Jakobsson
“What will be revealed if we map the Arctic Ocean seafloor?”
Plenari: Conferenciant convidat
Ronald Benner
“Climate change and the cycling of refractory dissolved organic matter in the ocean”
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30 Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat Descans (cafè) i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidat
10:30 – 11:00 Sessions paral·leles 3
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
Sessions paral·leles 6
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30 Presentació convidada: Immaculada Figueroa Rojas, Subdirectora General Adjunta d’Internacionalització de la Ciència, Ministeri de Ciència i Innovació

Mission area “Healthy oceans, seas, coastal and inland waters”, Europe Horizon Framework Programme (2021-27)

Sessions paral·leles 7
Grans reptes ISMS 2020 / Altres temes
(veure Àrees Temàtiques)
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30 Sessions paral·leles 4
Altres temes
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30 Dinar Dinar
15:30 – 16:00 Sessions paral·leles 5
Grans reptes ISMS 2020
(veure Àrees Temàtiques)
Sessions paral·leles 8
Altres temes
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30 Descans (cafè) Descans (cafè)
17:30 – 18:00 Plenari: Conferenciant convidat
Belén Martín Míguez
“The European Marine Data Seascape: how to stay afloat”
Plenari: Conferenciant convidat
Imogen Napper
18:00 – 18:30
18:30 – 19:00 Sessió de pòsters 2 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada Sessió de pòsters 3 i trobada informal entre estudiants i conferenciant convidada
19:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30 Cerimònia de cloenda
20:30 – 21:00 Sopar estil mediterrani
21:00 – 21:30
21:30 – …..