Inscripción ISMS 2020

Curset: Taller d’identificació de microplàstics per espectroscòpia infraroja de transformada de Fourier (ft-ir)

20,00

Vinculat a: BAMAR.

Destinataris: usuaris no experts interessats en la FT-IR per la caracterització de la composició de microplàstics.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 15-17 h.

Lloc: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) de la UB.

Categoria:
Descripció

Vinculat a: BAMAR.

Destinataris: usuaris no experts interessats en la FT-IR per la caracterització de la composició de microplàstics.

Places: 10.

Data i horari: 30 de juny de 2020, 15-17 h.

Lloc: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) de la UB.

Nom i filiació de la coordinadora del curset: Núria Ferrer (CCiTUB).

Nom i filiació d’altres professores(-es) i col·laboradors (-es): William de Haan y Anna Sanchez Vidal (UB).

Programa: hom abordarà els principals aspectes necessaris per la correcta identificació de microplàstics, des de la preparació de mostres fins la pràctica de mesures amb FT-IR i l’anàlisi de les dades obtingudes.

Preu: 20€.

Acreditació: els participants rebran un diploma acreditatiu.